Yazı Çağrısı

Addicta: The Turkish Journal on Addictions bağımlılık konusunu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Yayımlanacak çalışmalarda teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta, bağımlılık yapıcı her türlü madde ile ilişkili sorunları ve davranışsal bağımlılıkları konu edinen ça­lışmaları yayımlamaktadır. Bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını etkileyen farklı bağımlılık ve problemli kullanım türlerini inceleyen çalışmalar Addicta’nın kapsamındadır (tütün, alkol, uyuşturucu; bilgisayar, internet, TV, cep telefonu ve oyun-yarış; kumar, alışveriş, pornografi-seks, iş, yeme-içme).

Dergide bağımlılık konusunu kuramsal açıdan ele alan ve bağımlılık konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka bildirimleri, kitap değerlendirmeleri yayımlanacaktır. Dergi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açıktır.

Addicta toplumu ve bireyi ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan; alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin süreli yayınıdır.

Addicta’da yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin yazılarını web sayfamız http://addicta.com.tr/ üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için editor@addicta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.
Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için http://addicta.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Editör
—————————————–
Prof. Dr. O.Tolga ARICAK
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
http://addicta.com.tr
Elektronik posta: editor@addicta.com.tr
Twitter: @AddictaJournal
—————————————————-
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Sepetçiler Kasrı – Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, Fatih, İstanbul 34110
Tel.: (+90) 212 527-1683