Yayın Kurulu

 • Elias Aboujaoude (Stanford University School of Medicine)
 • Yusuf Adıgüzel (İstanbul Üniversitesi)
 • Mehmet Emin Babacan (İbn Haldun Üniversitesi)
 • Hasan Bacanlı (Üsküdar Üniversitesi)
 • Marilyn Campbell (Queensland University of Technology)
 • Aydoğan Aykut Ceyhan (Anadolu Üniversitesi)
 • Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi)
 • Gizem Erdem (University of Illinois at Chicago)
 • Cüneyt Evren (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM)
 • Ayşen Gürcan (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
 • David Greenfield (University of Connecticut School of Medicine, USA)
 • Muhammed Tayyib Kadak (İstanbul Üniversitesi)
 • Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu (Trakya Üniversitesi)
 • Maria Lavdaniti (Alexander Technological Educational Institute)
 • Mücahit Öztürk (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
 • M. Akif Seylan (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
 • Mustafa Taşdemir (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
 • İbrahim Topçu (Bezmialem Vakıf Üniversitesi)
 • Darin Weinberg (University of Cambridge)
 • Kimberly S. Young (St. Bonaventure University)