Özel Sayı Çağrısı

 

Addicta: The Turkish Journal on Addictions

Tütün

 

Son Yazı Gönderme Tarihi

8 Kasım 2019

 

Misafir Editörler

Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Göğüs Hastalıkları AD, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye.

Uzm. Dr. Özge Aydın Güçlü, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği Boyabat, Sinop, Türkiye.

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin 2019 yılı özel sayısının konusu Tütün olacaktır.

Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta’da Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Kriminoloji, Adli Tıp, Hemşirelik, Toksikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji, Psikoloji, Din Psikolojisi, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İletişim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarından (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Bu özel sayıda, “Tütün” konusuna ilişkin güncel çalışmalara öncelik verilecektir. Son yüzyılın en büyük salgını olan tütün bağımlılığı, milyonlarca insanın sadece sağlık sorunlarına neden olmakla kalmamakta aynı zamanda ekonomik bir silah olarak da dünyada etkin bir fonksiyon görmektedir.  Ülkemizde tütün ile olan mücadelenin bilimsel verilerin ışığında sürdürülmesi ve tütünün her alanda yaratmış olduğu etkinin farkına varılması için bu alanda yapılmış olan çalışmalar büyük önem teşkil etmektedir.

Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Tütün” ana başlığı kapsamında olmak koşulu ile aşağıdaki konuları ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:

  • Öğrenciler arasında tütün kullanımı
  • Yetişkinler arasında tütün kullanımı
  • Elektronik sigara kullanımı
  • Nargile kullanımı
  • Sigara kullanımının azaltımı
  • Tütün ürünlerinin toplumsal kabulü
  • Tütün ürünleri kullanımında global trendler
  • Tütün kaynaklı ölümlerin mukayesesi
  • Tütün reklamları analizleri
  • Tütün ürünleri yasakları
  • Nikotin/tütün bağımlılığı
  • Sigarayı bırakmada cinsiyet farklılıkları
  • Tütün ve diğer bağımlılık yapan maddelerin ilişkisi
  • Tütün ürünlerinin kimyasal kompozisyonu ve evrimi
  • Çoklu tütün ürünü kullanımı
  • Kohort çalışmalarında tütün
  • İkili kullanım
  • Biogöstergeler
  • Emisyonlar
  • Zararlı ve potansiyel zararlı bileşenler
  • Küresel tütün salgınının kontrolü ve engellenmesi
  • Pasif içicilik
  • Tütün Kontrolü
  • Tütün Kontrol Politikaları
  • Tütün zarar azaltımı
  • Sigara ve kronik hastalıklar ile olan ilişki
  • Sigaranın sistemik etkileri
  • Maternal sigara kullanımı ve etkileri
  • Sigara ile ilişkili maligniteler
  • Tütün tüketiminin ekonomik yükü
  • Sigara bırakma stratejileri

Addicta olarak beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki akademisyen ve araştırmacıların katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son tarih 30 Ekim 2019’dur.

Yazarlardan makalelerini online servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya e-posta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar http://addicta.com.tr/yazarlara-notlar/ adresinde belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü sorunuz için editörlerimizle mehmetkarada@gmail.com ya da drozgeaydinguclu@gmail.com adresleri üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.