Özel Sayı Çağrısı

Addicta: The Turkish Journal on Addictions

Kumar

Son Yazı Gönderme Tarihi:

31 Mayıs 2020

Editör Şaziye Senem Başgül (Doç. Dr., Çocuk ve Ergen Psikiyatristi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Marc Potenza (MD, PhD, Prof.), Yale Üniversitesi Kumar Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, Yale Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Bağımlılık Araştırmaları Merkezi Direktörü, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim ve Çocuk Çalışmaları Psikiyatri Profesörü, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin 2020 yılı özel sayısının konusu “Kumar” olacaktır.

Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinler arası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkı sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta’da Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Kriminoloji, Adli Tıp, Hemşirelik, Toksikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji, Psikoloji, Din Psikolojisi, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İletişim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarından (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Kumar, beklenmedik sonuçların getirileri üzerine kazanç sağlamak umuduyla para veya değeri olan başka bir meta ile şans, bahis ve talih oyunları oynamaktır. Kumar insanlık tarihi kadar eskidir, ancak bir endüstriye dönüşmesinin sanayi devrimi ile birlikte olduğu kabul edilmektedir. Kumar, kişiye ve ailesine olduğu kadar topluma da psikolojik ve ekonomik yönlerden büyük zararlar verir. İnternet kullanımı ve online oyunların hızla yaygınlaşması ve bu oyunların kumara hizmet etmesi, kumar sorununun önümüzdeki yıllarda da hızla artacağına işarettir. Çünkü, oyunlar çocukların savunmasız dünyasına kolayca girer. Çocukken edinilen kumar alışkanlığının önüne geçemezsek ilerleyen yıllarda kumar bağımlılığı önlenmesi zor bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Kumar bağımlılığında giderek artan risk ve kumar alanında yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, Yeşilay’ın ev sahipliğinde 2-4 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Dünya Sağlık Örgütü Kumar Çalıştayı’nda önemle vurgulanmıştır. Bu nedenle, bu özel sayıda, “Kumar” konusuna ilişkin güncel çalışmalara öncelik verilerek alana katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Kumar” ana başlığı kapsamında olmak koşulu ile aşağıdaki konuları ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:

 • Kumar ve problemli kumar tanımları, türleri ve bağımlılık kriterleri
 • Kumarın tarihsel süreci
 • Ülkelere göre kumar ve problemli kumar tanımları ve türleri
 • Kumar bağımlılığının biyolojik, sosyal ve kültürel etiyolojisi
 • Kumar bağımlılığı açısından riskli durumlar
 • Kumar bağımlılığı açısından risk teşkil eden psikopatolojiler
 • Kumar bağımlılığı ile ilişkili olabilecek kişilik özellikleri
 • Kumar bağımlılığının olumsuz yaşam deneyimleri ile ilişkisi
 • Kumar bağımlılığının diğer bağımlılıklarla ilişkisi
 • Kumar bağımlılığı ve oyun bağımlılığı birlikteliği
 • Kumar ve e-spor ilişkisi
 • Kumar bağımlılığının kliniği
 • Kumar bağımlılığı ile komorbid psikopatolojiler
 • Çocuklar tarafından oynanan kumar ve problemli kumar
 • Yetişkinler tarafından oynanan kumar ve problemli kumar
 • Kumar ve kumar bağımlılığını önleyici ülke politikaları ve yasaklar
 • Kumar ve kumar bağımlılığını önleyici örnek çalışma modelleri
 • Kumar bağımlılığı tedavi modelleri
 • Kumar bağımlılığı ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri ve vaka sunumları

Addicta olarak beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki akademisyen ve araştırmacıların katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son tarih 31 Mayıs 2020’dir.

Yazarlardan makalelerini online servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya e-posta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar http://addicta.com.tr/yazarlara-notlar/ adresinde belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü sorunuz için editörlerimiz ile senembasgul@gmail.com ve marc.potenza@yale.edu adresleri üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.