UNODC “Madde Bağımlılığını Önlemede Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi’nin” Türkiye’nin İhtiyaçları Açısından İncelenmesi

Yazar/lar: Esra İşmen Gazioğlu, Azize Nilgün Canel

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.3.0005

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3

Öz

Bu çalışmada UNODC “Madde Bağımlılığını Önlemede Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi’nin” Türkiye bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmanın ilk kısmında Türkiye’de aile eğitimi uygulamaları ele alınmış, daha sonra adı geçen rehber özetlenmiştir. Son olarak rehberdeki bilgiler doğrultusunda ülkemizde madde bağımlılığını önlemek için gerçekleştirilecek, aileleri de kapsayan eğitim programlarının yapı, içerik ve işleyişine dair çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Aile beceri eğitim programı, Yaşam becerileri, Madde bağımlılığı, Bağımlılık önleme, Aile yaşam becerileri

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)