Soğutucu Sprey Kötüye Kullanımına Bağlı Gelişen Ataksi: Olgu Sunumu

Yazar/lar: Mehmet Demir, Betül Özdilek, Füsun Mayda Domaç, Mustafa Ülker, Gülay Kenangil

DOI: 10.15805/addicta.2015.2.2.0001

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Uçucu maddeler ticari, tıbbi ve endüstriyel kullanımları meşru olan uçucu anestezikler ya da kimyasal çözücülerdir. Etil klorid gibi klorürlü hidrokarbon içeren soğutucu spreyler, doğrudan yahut plastik veya kâğıt poşetler içinden buruna çekilerek kötüye kullanılabilen maddelerdir. Uçucu maddelerin birçoğu merkezî sinir sistemi baskılayıcılarıdır. Bu makalede soğutucu sprey inhalasyonu sonrasında akut olarak gelişen ve bir hafta içinde düzelen mental durum değişikliği, ataksi ve yürüyüş bozukluğu ile başvuran 24 yaşında bayan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler
Uçucu madde, Etil klorid, Nörotoksisite, Ataksi, Madde kötüye kullanımı

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)