Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların En Çok Etkilendiği Çizgi Film Karakterleri ve Bu Karakterlerle Özdeşleşmelerinin Yol Açabileceği Dijital Tehlikeler

Yazar/lar: Figen Akça, Nuray Koç Çilekçiler

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.2.0053

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Öz

Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların en çok izledikleri çizgi filmler, yerinde olmayı istedikleri ve istemedikleri çizgi film karakterleri ve bu karakterlerle özdeşleşmenin yol açabileceği dijital tehlikeler incelenmiştir. Araştırmada, Bursa ilindeki devlete ait anaokulu ve anasınıflarında okul öncesi eğitime devam etmekte olan 4-6 yaş grubundaki 182 çocuğa küme örnekleme yöntemi ile ulaşılmış, ardından bu çocuklar arasından tipik durum örneklemesi ile seçilen 20 çocuk üzerinde çalışmanın nitel kısmı uygulanmıştır. Bu araştırma nicel ve nitel yöntemin bir arada kullanıldığı karma model bir çalışma olup nicel veriler “Çizgi Film Konulu Çocuk Anketi” ile nitel veriler ise yarı-yapılandırılmış görüşme soruları yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında çocukların rol model olarak seçtikleri çizgi film karakterleri ve seçme nedenleri cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmiştir. Araştırma verileri üzerinden araştırmaya katılan çocukların %53’nün Pepee, Rafadan Tayfa, Harika Kanatlar, Niloya, Karlar Ülkesi adlı çizgi filmleri izledikleri bulgulanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda kız çocukların özellikle Elsa ve Bloom karakterlerinin, erkek çocukların ise çoğunlukla Jett ve Spiderman karakterlerinin yerinde olmak istedikleri anlaşılmıştır. Çalışmanın nitel verilerine göre çocukların çizgi film karakterlerine ilişkin seçimi daha çok dış görünüş, doğaüstü yetenekler, toplumsal cinsiyet ve karakterle ilgili olumlu ve olumsuz duygu durumu gibi temalara bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler
Erken çocukluk dönemi, Karakterle özdeşim kurma, Sosyal öğrenme, Çizgi film, Rol model

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)