#Kişilerarası Yetkinlik, Yalnızlık, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Ödül ve Cezanın Sosyal Medya Bağımlılığını Yordama ve Sosyal Medya Kullanan- Kullanmayan Ergenleri Doğru Sınıflandırma Düzeyi

Yazar/lar: Mustafa Savcı, Ferda Aysan

DOI: 10.15805/addicta.2017.5.3.0032

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3

Öz

Bu araştırmada kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve cezanın sosyal medya bağımlılığını yordayıp yordamadığı ve sosyal medya kullanan ve kullanmayan ergenleri hangi doğruluk düzeyinde sınıflandırdığı incelenmiştir. Bu genel amaçla, araştırmanın birinci aşamasında bu değişkenlerin sosyal medya bağımlılığına etkisi incelenmiştir. İkinci aşamada bu değişkenlerin sosyal medya kullanan ve kullanmayan ergenleri hangi doğruluk düzeyinde sınıflandırdığı incelenmiştir. Araştırmanın birinci aşaması son bir yıldır sosyal medya kullanan ve en az bir sosyal medya hesabı olan 282 ergen (123’ü kız ve 159’u erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşaması, birinci aşamadaki 282 ergene ek olarak sosyal medya kullanmayan 144 ergen (64’ü kız ve 80’i erkek) üzerinden yürütülmüştür. Araştırmanın verileri #Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği, Kişilerarası Yetkinlik Ölçeği, Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu, Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın birinci aşamasındaki sonuçlara göre kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve ceza sosyal medya bağımlılığını manidar düzeyde yordamaktadır. Araştırmanın ikinci aşamasındaki sonuçlara göre kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve ceza sosyal medya kullanan ve kullanmayan ergenleri %74 oranında doğru sınıflandırmaktadır. Bu sonuçlar kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve cezanın sosyal medya bağımlılığını ve sosyal medya kullanıp kullanmamayı etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya bağımlılığı, Kişilerarası yetkinlik, Yalnızlık, Olumsuz değerlendirilme korkusu, Ödül • Ceza

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)