Kadınların Güven Duygusuna Karşı Bir Tehdit Olarak Erkeklerde Madde Bağımlılığı: Nitel Bir Yaklaşım

Yazar/lar: Fahimeh Hosseinnezhad, Soheil Assadi

DOI: 10.15805/addicta.2015.2.2.066

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Madde bağımlılığı, önemli bir sosyal sorun olarak insanların hayatını kötü yönde etkilemektedir. Bu makalede erkeklerin madde bağımlılığı, kadınların güven duygusuna yönelik bir tehdit olarak bulunmuştur. Bu sorunu tanımlamak ve söz konusu etkiyi ortaya koymak için çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden Gömülü Teori yöntemi uygulandı. Gömülü Teori yönteminde toplanan veriler üzerine bir teori geliştirmek mümkündür. Araştırma örneklemi iki kısımdan oluşmaktadır: (1) ailelerindeki bir bağımlı erkeğin tedavisi için rehabilitasyon merkezine başvuran kadınlar ve (2) ailelerinde bağımlı erkek bulunmayan kadınlar. Sonuçlara göre erkeklerin madde bağımlılığı kadınların güven duygusunu özel ve sosyal hayatta kötü yönde etkilemektedir. Kadınlar özel hayatlarında fiziki, ekonomik, zihinsel, ahlaki ve sosyal güvensizlik yaşamaktadırlar. Ayrıca bağımlı erkekler kadınları gerçek ve öznel düzeylerde, doğru ve dolaylı biçimlerde tehdit etmektedirler. Sonuç olarak erkeklerdeki bağımlılık kadınlara yönelik bir şiddet biçimi olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Güven duygusu, Madde bağımlılığı, Kadına yönelik şiddet, Nitel yöntem, Gömülü teori

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)