İyileşme/Uyuşturucudan Kurtulma Sermayesi, Bağımlılık Kuramı ve Uyuşturucudan Kurtulma Topluluklarının Gelişimi

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2014.1.2.054

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Öz

Bağımlılığı biyolojik/fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve sosyoekonomik unsurlar içeren karmaşık bir rahatsızlık olarak ele almak, tedaviye yönelik müdahaleler açısından iyi bir temel oluşturmaktadır. Uyuşturucudan kurtulma artık sürekli bir teşvik ve destek bağlamında tüm bu unsurların yeniden düzenlendiği bir rahatsızlık olarak görülmeye başlanmış; kısa, zaman sınırlı müdahaleler tedavi olarak adlandırılmamaya başlanmıştır. İlaç tedavisi talep eden kişiler titizlikle incelenmiş ve bu kişilerin tedaviye kadar, tedavi boyunca ve tedavi sonrasında yaşadıkları hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler toplanmıştır. Ancak tedavi talep etmeyen kişiler hakkındaki bilgiler yeterli değildir ve bu kişilerin uzun vadeli iyileşme/kurtulma deneyimleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. Bildiğimiz tek şey en ciddi bağımlılıktan bile “doğal” yöntemlerle iyileşmenin yaygın, hatta belki de sıradan olduğudur. Avrupa’da, doğal iyileşme deneyimlerinin çoğunluğu resmî tedavi kurumlarının dışında hatta tedavi sağlayıcıların tavsiyeleri hiçe sayılarak gerçekleştiği görünmektedir. Doğal iyileşme sürecini ve bu sürecin ögelerini anlamak, uzun vadede bunu sürdürmek tedavi müdahalelerin en kritik yönlerini ve özellikle de tedavi sonrası süreçleri belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu makalede uyuşturucudan kurtulma eylemlerinin tarihçesi, kabul edilmiş bağımlılık teorilerinin etkileri incelenmekte ve bağımlılığın nesiller arası aktarımını sınırlamak amacıyla iyileşme/uyuşturucudan kurtulma toplulukları oluşturmanın gerekliliği savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İyileşme/uyuşturucudan kurtulma sermayesi, Uyuşturucudan kurtulma toplulukları, Bağımlılık kuramı

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)