Etrafımızda Dolaşan Yeni Tehlike: Krokodil (Dezomorfin) Bağımlılığı

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0030

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1

Öz

Dünya ile birlikte ülkemizde de her geçen gün bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı artmakta ve zamanla yeni maddeler ortaya çıkmaktadır. Bu maddeler yeni sentezlenmiş maddeler olabileceği gibi, bilinen bir maddenin ev ya da merdiven altı üretimi şeklinde de olabilmektedir. “Krokodil”, aktif içeriği “dezomorfin” olarak uzun yıllardır bilinen ve son dönemde yasa dışı üretimi ve kullanımı artan bağımlılık yapıcı bir maddedir. Krokodil kullanımı ile ilgili dünyanın birçok yerinden ve özellikle ülkemizin yakın coğrafyasından vaka bildirimlerinin olması, bu maddenin ülkemiz açısından potansiyel tehdit olarak görülmesini gerektirmektedir. Bu yazı ile dezomorfin isimli maddenin ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi ve başta bağımlılık alanında çalışan profesyoneller olmak üzere sağlık hizmeti sunan herkesin bu maddeye dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bağımlılık, Dezomorfin, Krokodil, Morfin, Kodein

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)