Dijital Ekonomide Teknoloji Bağımlılığı ve Çözüm Önerileri

Yazar/lar: Adnan Veysel Ertemel, Gökhan Aydın

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.4.0038

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 4

Öz

Bu çalışmada dünya genelinde hızla benimsenen yeni teknolojilerinin yol açtığı teknoloji bağımlılığı ele alınmıştır. Çalışmada teknoloji bağımlılığının, dijital ekosistemin üzerine kurulduğu dikkat ekonomisinin doğal bir sonucu olduğu ileri sürülmektedir. Literatürde internet bağımlılığı, sosyal medya, oyun, cep telefonu gibi birçok uygulama alt başlığında incelenen söz konusu bağımlılık çeşidi, bu çalışmada en genel ifadesiyle teknoloji bağımlılığı olarak isimlendirilmiştir. Dijital platform sahiplerinin, son yıllarda insan beyninin işleyişi ve davranışlarıyla ilgili ulaşılan bulgulardan hareketle karşı koyulması güç biçimde alışkanlık yapan deneyimler (uygulamalar, sistemler, oyunlar vd.) tasarlaması, ekran başında geçirilen sürenin gittikçe artmasının önemli bir nedeni olarak görülmektedir. Bu durumun kontrol altına alınabilmesi için dünyadaki güncel başarı örnekleri incelenerek bütünleşik bir bakış açısıyla çözüm önerileri geliştirilmiştir. Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede, sırasıyla, bireysel olarak çocukların, ailenin, kurumların (okul vd. eğitim kurumları) ve nihayet toplum ve politika belirleyicilerin yapabilecekleri ilgili başlıklar altında gruplanarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji bağımlılığı, Dikkat ekonomisi, İnternet bağımlılığı, Çevrim içi bağımlılığı

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)