Çevre, Gelişim ve Bilgi Müdahaleleri: Madde Bağımlılığını Önleme Çabalarını Daha İyi Anlamak ve Örgütlemek için Yeni Bir Önleme Taksonomisi

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2014.1.2.027

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Öz

Madde kullanımını önlemede alınacak önlemleri birincil, ikincil, evrensel, seçici ve göstergeli gibi değişik türlerde tanımlayabiliriz. Elbette bu sınıflandırmalar sınırlıdır çünkü bunlar madde kullanımı ile ilgili alınacak önlemlerin nasıl gerçekleşeceğini dikkate almaz. Örneğin, bazı önleme programlarının işlevi, sosyal yeterliklerin ve becerilerin iyileştirilmesi yoluyla gençleri geliştirmektir. Bu makale önleme faaliyetlerinin hem şeklini hem de işlevini bir araya getiren ve yazarın geliştirdiği yeni bir önleme taksonomisinin çerçevesini sunmaktadır. Belli başlı önleme teorilerinin yeniden değerlendirilmesi, işlevsel önleme faaliyetlerinin göreli etkinliğini yordamaya yardımcı olmaktadır. Bu yordama, çevresel önlemin genel olarak gelişimsel, gelişimsel önlemin de bilgisel yöntemden daha etkili olduğunu belirtmektedir. Bu yeni taksonominin temel üstünlüğü; önlemenin şekil ve işlev boyutlarını birleştiren bir matrisin önlem stratejilerini belirlemek, deneye dayalı bulguların hangi alanlarda mevcut hangilerinde eksik olduğunu göstermek ve belirli sağlık konularında ve sosyal konularda önlemenin sınıflarının ve bileşenlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilmesidir. Bu tür değerlendirmeler değişik türdeki önleme faaliyetlerinin sonuçla ve süreçle bağlantısını ortaya koymaya, deneye dayalı kanıtlar sağlamaya ve taksonominin önleyici faaliyetlerinin öneminin anlaşılmasına ve etkisinin arttırılması yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Önleme, Sınıflandırma, Taksonomi

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)