Tuba Topçuoğlu

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı, Fatih 34116 İstanbul. Eposta: tuba.topcuoglu@gmail.com

Makaleler