Tahsin İlhan

Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Tokat Çalışma alanları: Stresle başa çıkma; Psikolojik danışma yeterlikleri; Süpervizyon eğitimi; Kişilik; Aile ve evlilik danışmanlığı Elektronik posta: tahsin.ilhan@gop.edu.tr

Makaleler