Şengül Cangür

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, 81250 Düzce. Eposta: sengulcangur@duzce.edu.tr

Makaleler