Meryem Danışmaz Sevin

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Çankaya 06800 Ankara. Eposta: mrymdanismaz@gmail.com

Makaleler