Menekşe Uysal Saraç

Faculty of Letters, Çankırı Karatekin University, Çankırı Turkey. Email: menekseuysal@gazi.edu.tr

Makaleler