İbrahim Karakaya

Kapadokya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ürgüp 50400 Nevşehir. Eposta: dr.ikarakaya@hotmail.com

Makaleler