Ayşe Esra İşmen Gazioğlu

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Besim Ömer Paşa Cd. No: 11, HAYEF B2 Blok Beyazıt, Fatih İstanbul 34452 Elektronik posta: ismen@istanbul.edu.tr

Makaleler