Yazı Çağrısı

Yazı Teslimi İçin Son Tarih
01 Eylül 2016

Addicta: The Turkish Journal on Addictions bağımlılık konusunu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Yayımlanacak çalışmalarda teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta, bağımlılık yapıcı her türlü madde ile ilişkili sorunları ve davranışsal bağımlılıkları konu edinen ça­lışmaları yayımlamaktadır. Bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını etkileyen farklı bağımlılık ve problemli kullanım türlerini inceleyen çalışmalar Addicta’n