Özel Sayı Çağrısı

 

Addicta: The Turkish Journal on Addictions

Çocuklarda Dijital Tehlike

 

Son Yazı Gönderme Tarihi

30 Kasım 2017

 

Misafir Editörler

Prof. Dr. Murat Kayri, Bilgisayar Mühendisliği, Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye.

Doç. Dr. Selim Günüç, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin 2017 yılı özel sayısının konusu Çocuklarda Dijital Tehlike olacaktır.

Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta’da Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Kriminoloji, Adli Tıp, Hemşirelik, Toksikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji, Psikoloji, Din Psikolojisi, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İletişim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarından (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Bu özel sayıda, “Çocuklarda Dijital Tehlike” konusuna ilişkin güncel çalışmalara öncelik verilecektir. Dijital tehlike, başka bir ifadeyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin içerdiği her türlü tehlike ve tehdidi ifade etmektedir. Buna ilişkin yapılacak araştırmalar akabinde çocukların teknolojinin olumsuz etkilerinden korunma yollarını ve sağlıklı ve güvenli teknoloji kullanımını gündeme getirecektir. Teknolojinin güncel bir olgu olması ve çocuklarda buna ilişkin bilimsel çalışmaların daha güç yapılması nedeniyle, alanyazında bu tür çalışmalara daha çok gereksinim duyulmaktadır.

Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Çocuklarda Dijital Tehlike” kapsamında ve mutlaka 0-12 yaş grubundaki çocuklarla ilişkili olmak koşulu ile aşağıdaki konuları ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:

  • Çocuğun gelişimine olumlu ve olumsuz etkileri (fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik),
  • Çocuklarda teknolojiden kaynaklı bozukluklar
  • Çocuklarda sanal taciz
  • Çocuklarda teknoloji bağımlılıkları
  • Çocukların teknoloji bağımlılığı ya da teknoloji kullanımında aile ve çocuk ilişkisi
  • Çocuklarda dijital tehlikeye ilişkin okul, okul ortamı ve öğretmen faktörleri
  • Çocuklarda dijital tehlike ve akran etkisi
  • Çocuklarda her türlü dijital tehlikeye ilişkin korelasyonel ve deneysel çalışmalar
  • Çocuklarda her türlü dijital tehlikeye ilişkin nitel çalışmalar
  • Çocuklarda dijital tehlikelere ilişkin ebeveyn bilinci, farkındalığı, danışmanlığı ve davranışları
  • Çocuklarda teknoloji ve beyin gelişimi
  • Çocuklarda teknoloji ve zihinsel gelişim
  • Çocuklara yönelik çevrimiçi riskler ve tehditler
  • Çocuklarda dijital ya da sanal kimlik
  • Çocukları bekleyen sosyal medya tehditleri
  • Çocuklara yönelik bilişim (internet) suçları
  • Anne-bebek ve teknoloji ilişkisi
  • Bebeklerin içinde doğduğu ve büyüdüğü dijital dünya
  • Çocukların teknoloji merakı ve ebeveyn davranışları
  • Çocuk gelişimini olumsuz etkileyen dijital oyunlar ve bu oyunlardaki tehlikeler
  • Tedavi yöntemi olarak çocuklarda dijital oyunların kullanımı
  • Çocukların gözünden dijital dünya
  • Çocuklarda bir ödül mekanizması olarak dijital oyunlar
  • Teknolojinin çocuk ruh sağlığına etkisi
  • Çocuklarda bir eğlence, oyalama, susturma vb. aracı olarak teknoloji

Addicta olarak beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki akademisyen ve araştırmacıların katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son tarih 30 Kasım 2017’dir.

Yazarlardan makalelerini online servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya e-posta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar http://addicta.com.tr/yazarlara-notlar/ adresinde belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü sorunuz için editörlerimizle editor@addicta.com.tr  ya da muratkayri@gmail.com ya da selimgunuc@hotmail.com üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.