Dijital Teknoloji Kullanımının Çocukların Gelişimi ve Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri

Yazar/lar: Rüstem Mustafaoğlu, Emrah Zirek, Zeynal Yasacı, Arzu Razak Özdinçler

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.2.0051

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Öz

Günümüzde çocuklar ve ergenler hem geleneksel hem de modern teknolojiyle iç içe büyümektedirler. Televizyon gibi geleneksel teknolojilerin kullanım süresindeki artışın ve izlenen içeriklerin, çocukların gelişimi ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmekle birlikte, son yıllarda daha da yaygınlaşan bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi modern teknolojik cihazların kullanımının da çocuklar için hem yararlı olduğu hem de sağlık riskleri taşıdığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmalarının gelişimsel problemler, kas-iskelet sistemi problemleri, fiziksel inaktivite, obezite ve uyku kalitesinde yetersizlik gibi sağlık riskleri doğurduğu görülmektedir. Bu çalışma, dijital teknoloji kullanımının çocuklar üzerinde oluşturduğu klinik sorunlarla ilgili literatürü gözden geçirmektedir. Çocuklarda ve ergenlerde sağlıklı yaşamı geliştirmek için teknolojik cihaz kullanımının süre, sıklık ve içeriklerinin gözetim altında olması, yeterli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, iyi uyku hijyeni ve besleyici bir sosyal çevre sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık, Teknoloji, Çocuk, Tehlike, Bağımlılık

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)